چاپ خبر
بهاران دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸
نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 

یکی ازجامع ترین تحقیقات حاکی ازاین است که بیش از86 درصد ازدانش آموزان به ویژه درمقطع دبستان و راهنمایی برای انجام تکالیف خود وموفقیت های مطالعه ازوالدین کمک می گیرند.

گروه های مقالات : استعدادیابی

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بچه هایمان را باور کنیم

یکی ازجامع ترین تحقیقات حاکی ازاین است که بیش از86 درصد ازدانش آموزان به ویژه درمقطع دبستان و راهنمایی برای انجام تکالیف خود وموفقیت های مطالعه ازوالدین کمک می گیرند. مشخص شده دانش آموزان بیشترین درخواست کمک را درسنین 9 تا 12 سال دارند .

66 درصداز والدین در این مرحله به فرزندان دانش اموزخود کمک می کنند و 59 درصد آنها چند باردرهفته و هرباردست کم یک ساعت برای این کار زمان می گذراند. بررسی هانشان می دهد درمقطع راهنمایی هفته ای 3 ساعت برای کمک به انجام تکالیف دانش آموزان توسط والدین کافی است .

گفتنی است همکاری والدین درکمک به انجام تکالیف ومطالعه دانش آموزان لزوما به معنای موفقیت آنها درتحصیل نیست. پس بهتراست ازوقتی که دانش آموزان به سن 9 سال می رسند و هنوز به دبستان می روند والدین آنها را به مطالعه وپیشرفت های تحصیلی علاقه مند کنند و به تدریج مسولیت های درسی را به عهده خودشان بگذارند تا این که پا به پای آنها ودرکنارشان درسها را مرور و تمرین حل کنند.

 

آموزش مهارت های تقویت فکر و حافظه و مدیریت زمان نیز نقش قابل توجهی دراین میان ایفا می کند، زیرا درحال حاضر حجم مطالب وتکالیف افزایش یافته وچنانچه بتوان به دانش آموزیاد داد که چگونه زمان بندی کند تا به تکالیف خود برسد ودرضمن با علاقه مطالعه کند نتایج به مراتب مطلوب ترخواهد بود.

اما بسیاری ازوالدین خواهان این هستند که بدانند چگونه می توانند موثرترین نقش رادراین کارداشته باشند تا دانش آموزانشان موفق ترباشند.

دراین خصوص می توان به چندمورد اشاره کرد ازجمله این که :

1)به جای این که شما برای فرزندتان مطالبی رابخوانید واوگوش کند بهتراست جایتان راعوض کنید.

دانش آموزانی که درمنزل وبرای والدین به خواندن کتاب،مجله ،روزنامه و... می پردازند درمدرسه عملکرد بهتری دارند.

2)وقتی دانش آموز مطلبی رابرایتان می خواند درباره چگونگی و مفاهیم آن با وی گفتگو کنید تا درک مطلب وتفکر اونیز تقویت شود.

3)ازتلویزیون به نحواحسن استفاده کنید. بررسی ها نشان می دهد کارایی دانش آموزانی که هرروز به مدت چند ساعت متوالی پای تلویزیون می نشینند به مراتب کمتر ازافرادی است که درنهایت روزی 2 ساعت تلویزیون می بینند . پس برنامه ریزی صحیحی برای تماشای تلویزیون داشته باشند، درضمن انتخاب برنامه ها ومحتوای آنها نیزباید به دقت وبا نظارت شما انجام شود.

4)برای کمک به فرزندان دانش آموزتان یک برنامه ریزی درسی منظم داشته باشید تا هرروز سرساعات مشخص به انجام تکالیف خاص بپردازد وشما نیزطبق برنامه معین شده درزمانهای مشخص به او کمک می کنید نه این که دانش آموز در هر درسی شما را صدا بزند تا کنارش باشید وبا اودرسها را مرورکنید . برای مثال هفته ای 3 روزسریک ساعت معین به اوکمک کنید .

5)با مدرسه ومعلمان درتماس باشید.منتظرنباشید تا ازطرف مدرسه برای شرکت دریک جلسه خاص دعوت شوید. با معلمان درتماس باشید تا بدانید فرزندتان درچه دروسی قوی ترودرکدام دروس ضعیف تراست که دربرنامه ریزی های منزل وقت بیشتری را برای ازمیان بردن نقاط ضعف اختصاص دهید.

6)زمانی را برای گفتگو ونه سوال وجواب های گزارشی وخسته کننده با دانش آموز اختصاص دهید. براساس آماربیش از72 درصد ازدانش آموزان تمایل دارند درباره مسائل مختلف که بعضی نیزلزوما درسی نیستند وشاید محیطی وارتباطی باشند با والدین صحبت کنند،البته درشرایطی آرام ودوستانه نه این که دائم مورد انتقاد واقع شوند. همین مساله می تواند موجب صمیمیت بیشتردانش آموزان با والدین شده وانگیزه آنها را به تحصیل افزایش دهد.

7)برای کمک به تحصیل فرزندانتان باید ازشیوه های معلمان درکلاس نیزآگاه باشید تا هماهنگ با آن عمل کنید. درغیراین صورت ممکن است اقدام به شیوه خودتان موجب بروز اختلاف وسردرگمی درروشهای مدرسه شود.

8) دردسترس باشید، اما درهنگام لزوم عمل کنید. گاهی متاسفانه برخی والدین به دلیل توجه بیش ازحد به دانش آموزان مرتب هنگام درس خواندن به اوسر می زنند وازاومی پرسند صفحه چندم است واوضاع چگونه پیش می رود و تمرکز اورا برهم می زنند.

کارشناسان توصیه می کنند که والدین دردسترس ودرصورت امکان درمنزل باشند، اما مشغول کارهای خود باشند تا دانش آموز نیز درآرامش به درسهای خودبرسد.

7)می توانید ازمنابع جالب وسرگرم کننده غیردرسی برای کمک به فرزند دانش آموزتان کمک بگیرید.

8)درعین حال نکاتی هم هست که والدین هنگام برنامه ریزی درسی برای فرزندان خود مدنظر داشته باشند تا نتیجه بهتری به دست آید:

شیوه های دیگر

والدین باید شیوه های مناسبی رابرای برخورد با فرزندان پیش بگیرند و آنها را ازآغاز سال تحصیلی رعایت کنند. یکی ازاین موارد، ملاک قرارندادن نمرات برای قضاوت درمورد دانش آموزان است . آرامش، لازمه مطالعه موفق برای دانش آموزان است وچنانچه نمره ملاک ارزیابی این مطالعه باشد به جای آرامش موجب اضطراب می شود. 

چنانچه والدین ازدانش آموزان بخواهند که به طور دائم مشغول درس خواندن باشند ونمرات عالی بگیرند آرامش راکه لازمه مطالعه موفق است ازفرزندانشان خواهند گرفت 

وقتی والدین مرتب نگران افزایش یا کاهش نمرات دانش آموزخود باشند این نگرانی را به طور غیرمستقیم به فرزندان نیزانتقال داده وفرزندان هنگام درس خواندن نیز به جای این که با آسودگی خیال به تمرکز روی مطالب درسی بپردازند نگران چگونگی سوالات بوده وبه نوعی دچار اضطراب وتشویش خواهند شد.

آنها نگران شیوه پاسخگویی به پرسشها، کمبود وقت و نرسیدن به موقع به کلاس خواهند شد. ازطرفی نگران این مورد می شوند که اگرنتوانند سطح  خوبی را در کلاس کسب کنند چه عواقبی درانتظارشان خواهد بود.

درعین حال این نگرانی ها علاوه براین که کارایی ذهنی را کاهش می دهند موجب بروز اختلالات رفتاری وایجاد تنش درروابط والدین وفرزندان هم می شود.

بنابراین بهتراست والدین شیوه متعادل ومنعطف تری را ازآغاز سال تحصیلی پیش بگیرند تا فرزندان به موقع تشویق شده وانگیزه بیشتری برای مطالعه داشته باشند.

زمان یادگیری را محدود نکنیم

تحقیقات جدید حاکی ازفعالیت های شبانه مغزاست وبرهمین اساس کارشناسان اعلام کرده اند که هنگام شب زمان خوبی برای یاگیری ومطالعه است.

این یافته نشان می دهد برخلاف تصور عموم مبنی برمطالعه وآموزش مفید درروز،شب نیززمان خوبی برای به کارگیری امواج مغزدرجهت یادگیری مطالب است. حتی برخی افراد معتقدند مغزانسان شب هنگام بهترمسائل رافرامی گیرد.

دانشمندان با استفاده ازیک مغزمغناطیسی شبیه سازی شده ونیز کورتکس مصنوعی مغزموفق به اثبات این فرضیه علمی شدند.

محققان اعلام کردند زمانی که فرد بیدارمی شود،هورمونی ترشح می شود وفرآیند یادگیری شکل دیگری به خود می گیرد. به شکلی که ممکن است تا یکی دوساعت بعد تمام مطالب فراگرفته شده از شکل منسجم خود خارج شوند.

اما درشب،مغزازهجوم انواع افکارمزاحم درامان است وروند یادگیری به سبب همین موضوع بیشترمی شود. به همین دلیل بسیاری افراد معتقدند که درشب بهتر از روز یاد می گیرند، زیرا فکرشان پاک تروآماده تراست وتمرکز بیشتری دارد. گاهی اوقات والدین دانش آموزان را صبح زود برای مطالعه بیدارمی کنند یا ساعاتی ازروز که دانش آموزخسته است ونیازبه استراحت فکری دارد برای مطالعه وانجام تکالیف اودرنظر می گیرند و او را اجبار به مطالعه دراین زمان می کنند که چنانچه این زمان تناسبی با وضعیت فکری ویادگیری دانش آموز نداشته باشد نه تنها موثرنیست، بلکه خستگی فکری وروحی اورا نیزمضاعف خواهد کرد.

پس بهتراست به دانش آموزان کمک کنیم که زمان موثربرای مطالعه ویادگیری شان رابه بهترین شکل پیدا کنند ودرآن زمان به این کاربپردازند.

علاقه ازنوع بی قید وشرط

یکی ازمواردی که مانند بنزین برای حرکت موتوردانش آموز موثراست باوراوتوسط والدین است. علاقه بی قید وشرط به دانش آموز کمک قابل ملاحظه ای به تصوری که اوازخود دارد خواهد کرد .

دانش آموزانی که والدینشان با تغییر یک نمره بالاتریا پایین تررفتاری متغییردارند. دچارتزلزل شخصیت شده وگمان می کنند این نمره است که موجب مقبولیتشان می شود نه خود آنها؛ اما وقتی اورا با هرشرایطی باورکنید و در برطرف ساختن نقاط ضعف وکاستی ها اورا مورد حمایت قراردهید انگیزه بیشتری برای پیشرفت داشته وخودش سعی می کند شما راخوشحال کند.

درچنین شرایطی تصویر ذهنی اوازخود مثبت بوده وموفقیت بیشتری برای خود متصور وقابل دسترس می بیند تا شکست وهمین مساله نقش قابل ملاحظه ای دررفتاروافکارش خواهد داشت.

 

برگرفته شده از سایت دانشنامه روان شناسی و علوم تربیتی

انتهای پیام/.