آزمایشگاه
     

 

 

تجربه ی انجام آزمایش های تئوری و فرضیات علمی عاملی بسیار مهم در راستای یادگیری بهتر و آموزش کامل دانش آموزان بوده و با توجه به این، سیاست مدرسه در این راستا توجه بیش از حد به امر آزمایشگاه مدرسه می باشد که با تهیه جدیدترین لوازم و فضایی مناسب سعی بر آن داشته تا این امر به بهترین نحو انجام گیرد

  در طراحی و تجهیز آزمایشگاه مدرسه ویژگی های یک آزمایشگاه ایمن و استاندارد رعایت شده و توجه ویژه ای به فضا و  مساحت ۵۰ متر مربع و دکوراسیون – مهندسی ساختمان و شیوه چینش سکوها و میزهای کار آزمایشگاهی صورت گرفته و به منظور قرار دادن وسایل کار  و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهی – علاوه بر وجود قفسه بندی و کابینت و تجهیزات لازم جهت انجام آزمایش، پژوهش فردی و گروهی، تدریس و گفتگو و مشاهده ی روند آزمایش و نوشتن گزارش و ارائه آن،  وسایل لازم برای نمایش فیلم های آموزشی، جعبه کمک های اولیه، کپسول آتش نشانی، فایل مخصوص وسایل ایمنی، کمد لباس و روپوش آزمایشگاهی،نصب جدول تناوبی، مولاژ، میکروسکوپ، تلسکوپ و .... در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

مواد ،ابزارها و وسایل موجود در آزمایشگاه

 

منشور آزمایشگاه