اخبار/مقالات
     
نماز کنترل کننده سیستم بدن - قسمت دوم

 

در این جا متوجه راز شگفت توصیه مؤکد قرآن بر محافظت نماز عصر می شویم. آن جا که خداوند باری تعالی فرمود:

 حافظو علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین

 بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا بپاخیزید.

اخبار/مقالات
     
نماز کنترل کننده سیستم بدن - قسمت اول
در کتاب درمان با نماز دکتر زهیر رابح آمده: کرتیزون- هورمون فعالیت در بدن انسان- به وقت نماز صبح شدیداً رو به افزایش می نهد و با افزایش آن درجه فشار خون بالا می رود. 
برگزاری نمایشگاه کتاب