درج مطلب
     
 
 
 
 
 
فصل ششم (مقررات انضباطی دانش آموزان )خلاصه مواد 68تا85
آیین نامه اجرایی مدارس
 
 
 
 
 
 
1- در ساعات کار مدرسه ، حضور مستمر و به موقع داشته باشم و بدون اجازه مسئولین مدرسه هرگز از مدرسه خارج نشوم ( خروج از مدرسه به هر دلیل اعم  بیماری و کارهای ضروری با حضور اولیا ی دانش آموز در مدرسه و ارائه دلیل موجه و کافی ، مقدور بوده و در غیر اینصورت ممنوع می باشد.)
 
2-حضور مستمر،به موقع  و فعال در کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه به طور رسمی دایر است. ( ورود به کلاس درس قبل از ورود آموزگارو خروج از آن با مجوز آموزگارخواهد بود.)
 
3-با توجه به تاثیر منفی غیبت  در روند آموزشی و تحصیلی ، از هرگونه تاخیر غیر موجه و غیبت غیر موجه خودداری نمایم. و در صورت غیبت ، ظرف مدت 24 ساعت و با حضور ولی و ارائه مدرک و دلیل کافی نسبت به موجه نمودن غیبت اقدام نمایم.
 
4-هنگام برگزاری مراسم آغازین ،به آیات قرآن و سخنان مسئولین به دقت گوش فرا داده و با دیگر دوستانم صحبت نکنم.
 
 
 
 
5-. در برابر تمامی کارکنان مدرسه ، مودبانه ، با دقت و  احترام رفتار کنم. بادوستان وهمکلاسی هایم ،متانت  وادب در کلام را رعایت نمایم 
 
6-در هر شرایطی ، نسبت به سایر دانش آموزان ، با احترام و مودبانه رفتار نمایم و از بکاربردن کلمات زشت و بی ادبانه خودداری نمایم.
 
7-هرگزبه اموال دوستانم دست نزده و با اعتقاد به اینکه درگیری منجر به وارد آمدن آسیب به دانش آموز دیگر می شود ، از هر گونه درگیری با دانش آموز دیگر ،خودداری نمایم و در صورت بروز مشکل با دانش اموز دیگر ،موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.
 
 
 
 
 
 
8-از هرگونه بی نظمی و یا اتلاف وقت و برهم زدن تمرکز سایر دانش آموزان در هنگام فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس پرهیز نمایم وبه مدیریت زمان توجه داشته باشم.
 
9-. به فعالیت های مرتبط با اهداف آموزشی وپرورشی  دقت لازم داشته باشم  و همیشه آماده برای آموختن در مدرسه حضور یابم ( مطالعه دقیق دروس ) و کتب و لوازم آموزشی را برای این کار به همراه داشته باشم.
 
10-تمامی تکالیفی را  که آموزگاران برایم  تعیین می کنند ، با دقت و  به موقع انجام دهم.
 
11-آمادگی لازم برای پاسخگویی به ارزشیابی های مستمر مانند پرسشهای کلاسی و ارزشیابی های تعیین شده  راداشته باشم
 
12-در صورت بروز هر گونه اشکال آموزشی بصورت منظم و بدون جنجال ، موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.
 
 
 
 
 
 
 
13-بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی را رعایت نموده و با مسئولین مربوط و دانش آموزان دیگر در پاکیزه نگه داشتن فضای کلاس و مدرسه همکاری نمایم.
 
14- از خرید اشیا مضر و خطرناک و آوردن به مدرسه خودداری کنم و در ایجاد فضای امن در محیط مدرسه با دیگر دانش آموزان همکاری و مساعدت داشته باشم.
 
15-توصیه های مسئولین را در رعایت بهداشت و سلامت خود رعایت نمایم. هرگز خوراکی های  غیر مجاز را وارد مدرسه نکنم و چنانچه به مراقبت پزشکی خاصی نیاز دارم و یا لازم است در ساعات مدرسه ، داروی خاصی مصرف نمایم ، اولیای مدرسه را از این موضوع مطلع نمایم.
 
16-به عنوان فردی که به حفظ سلامتی خودم اعتقاد دارم،از خوردن خوراکی های غیر مجاز و ... در مدرسه پرهیز نمایم.
 
 
 
 
 
17-از کتابخانه مدرسه استفاده بهینه و فعال نموده و در صورت وارد آوردن خسارت ، نسبت به جبران خسارت اقدام نمایم.
 
18-در انتخابات و تشکل های دانش آموزی مانند : شورای دانش آموزی ، شهردار مدرسه ، انتظامات مدرسه ، ...  همکاری فعال داشته باشم.
19- از آوردن هر گونه وسایل غیرمجاز مانند اشیاء تیز و برنده ، نوارهای صوتی و تصویری ، لپ تا ب ،تب لتPlayer MP3 ، انواع مجلات ، دوربین عکاسی و فیلم برداری ، موبایل ،فلش ، آلبوم عکس ، انواع لباس ، اشیاء گران قیمت چون طلا و جواهر ، وجه نقد به مقدار زیاد و موارد مشابه دیگر به آموزشگاه خودداری نمایم. و در صورت مشاهده موارد فوق ، آموزشگاه حق دارد تا پایان سال تحصیلی نسبت به ثبت و ضبط آنان اقدام نماید.
20-از هر گونه خرید و فروش در محیط مدرسه خودداری نمایم و در صورت مشاهده ، شورای مدرسه حق دارد طبق مقررات با من برخورد کند.
21-در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه اهتمام ورزم.(چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود)
 
 
 

چنانچه وضع اخلاقی ، رفتاری و انضباطی و پیشرفت تحصیلی اینجانب با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشد به اولیای مدرسه اختیار می دهم طبق ماده 76 آیین نامه انضباطی یکی از اقدامات ذیل را اجرا نماید 

         تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی

         تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه

         تغییر کلاس در صورت وجود کلاسهای متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز

         اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز

         اخراج موقت از مدرسه با اطلاع ولی دانش آموز حداکثر برای مدت 3 روز

         انتقال به مدرسه دیگر