دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
 
     
اردوی شهربازی آریولند
 
 
     
 
     
شهر بازی ستاره درخشان
 
 
     
 
     
پژوهش های دانش آموزی فرزانگان 3
 
 
     
 
     
موسسه استاندارد
 
 
     
 
     
کارخانه درنا
 
 
     
 
     
شهربازی لب خندان
 
 
     
 
     
نمایش عروسکی
 
 
     
 
     
سینما پرشین
 
 
     
 
     
بازدید از کتابخانه الزهرا
 
 
     
 
     
بازدید از کارخانه فرمند