دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
   

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

آناهیتا صابری
روز تولد : 9 آذر

ترنم آقایانی سرکانی
روز تولد : 11 آذر

کی نازسادات حسینی
روز تولد : 13 آذر

سما ملکی
روز تولد : 14 آذر

غزل یوسفی اصل
روز تولد : 15 آذر

آنا نعمتی میرمحله
روز تولد : 15 آذر

بنیتا تیز ویر
روز تولد : 16 آذر

بهار سرابندی مطلق
روز تولد : 16 آذر

عسل قهرمانیان
روز تولد : 16 آذر

ریحانه فیروزیار
روز تولد : 16 آذر

دینا سادات حسینی
روز تولد : 17 آذر

فاطمه رجبی
روز تولد : 18 آذر