17 تیر 1398

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 

یکی ازجامع ترین تحقیقات حاکی ازاین است که بیش از86 درصد ازدانش آموزان به ویژه درمقطع دبستان و راهنمایی برای انجام تکالیف خود وموفقیت های مطالعه ازوالدین کمک می گیرند.

مولف: - -
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1