17 تیر 1398

آموزش تفکر به کودکان

آموزش تفکر به کودکان

ساده ترين راه براي توانمندسازي کودکان در تفکر، پرسشگري است. پرسشگري نه تنها توانمندي ذهني کودکان را افزايش مي دهد بلکه يادگيري را براي آنها مفرح و مهيج نيز مي گرداند

مولف: - -
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1